Waterschap Brabantse Delta

Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen

Het Rijk heeft besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in het Hollandsch Diep en Haringvliet tot een gevaarlijk niveau stijgen, omdat het rivierwater niet meer kan wegstromen. Door het rivierwater tijdelijk te bergen in het Volkerak-Zoommeer wordt de waterstand met ca 0,1 meter verlaagd. Als deze keringen open gaan, stroomt het rivierwater via het Haringvliet weer naar zee.

Contracteringsstrategie en UAV-gc contract

Aratis heeft voor het Waterschap Brabantse Delta een belangrijke rol vervuld bij het bepalen van de contracteringsstrategie en het opstellen van het UAV-gc contract. Daarnaast heeft Aratis de contractbeheersstrategie bepaald en het contractmanagement tijdens de realisatie verzorgd.

Aratis aanpak:

  • Toepassing van het SCB-kader buiten de gebaande paden

  • Efficiënte en effectieve controlestrategie

  • Prettige, constructieve en zakelijke samenwerking met de aannemer en eigen team

Michiel Goosens
Michiel Goosens
Michiel is senior contractmanager en projectmanager in de GWW-sector met een open mind voor het vernieuwend contracteren.

Lees hier meer over over Michiel

Gerelateerde projecten en services bij dit project

Overdiepse Polder

Overdiepse Polder Waterschap Brabantse Delta Het project Overdiepse Polder maakt onderdeel uit van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’, waarin beschermingsmaatregelen worden getroffen tegen de hoogwaterproblematiek [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Wij maken graag tijd voor een nadere kennismaking, want we leren immers van ieder gesprek!

Neem contact op