Overdiepse Polder

Waterschap Brabantse Delta

Het project Overdiepse Polder maakt onderdeel uit van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’, waarin beschermingsmaatregelen worden getroffen tegen de hoogwaterproblematiek in de Nederlandse rivieren. Zo wordt overlast in dorpen en steden verderop in het gebied tegengegaan. In samenhang met de andere projecten van ‘Ruimte voor de Rivier’ wordt hierdoor de veiligheid van ruim vier miljoen mensen in het rivierengebied vergroot.

Contractmanagement

Aratis heeft een belangrijke rol gehad in het opstellen van het contract en het contractmanagement. Door het contract op te stellen op basis van een geïntegreerd contract is ruimte ontstaan voor de markt om eigen kennis en kunde in het project in te brengen.

Aratis leverde haar bijdrage bij:

  • Geïntegreerd contract

  • Systeemgerichte contractbeheersing

  • Deelname in IPM-aanpak

Michel Stoelinga
Michel Stoelinga
Michel heeft met de oprichting van AratisGroep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten.

Lees hier meer over over Michel

Michiel Goosens
Michiel Goosens
Michiel is senior contractmanager en projectmanager in de GWW sector met een open mind voor het vernieuwend contracteren.

Lees hier meer over over Michiel

Gerelateerde projecten en services bij dit project

Rotterdams Havengebied Warmtetracé

Warmtetracé Vondelingenwarmte Port of Rotterdam Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van [...]

Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen

Waterschap Brabantse Delta Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen Het Rijk heeft besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Early contractor involvement

Early contractor involvement Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Wij maken graag tijd voor een nadere kennismaking, want we leren immers van ieder gesprek!

Neem contact op