UAV-GC coaching

Samenwerken vs. samen werken

Samenwerken is van alle tijden

Samenwerking is een veel gebruikte term tussen partijen in de werkvelden waarin Aratis actief is. Organisaties benadrukken dat door de toename van stakeholders en belanghebbenden de projectopgaven ingewikkelder worden. Dit is een belangrijke reden om het aspect samenwerken een prominentere rol te geven. Aratis onderschrijft het belang van een goede samenwerking, maar benadrukt dat samenwerking niet alleen van nu is, maar altijd grote invloed heeft op het projectresultaat. Door de jaren heen is gebleken dat dit hèt mechanisme tussen partijen is om projecten met goed gevolg te doorlopen.

Neerzetten van een goede samenwerking

Door onze ruime ervaring aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde zien wij welke kansen gemist worden als er geen verbinding meer is tussen partijen. Dit werkt contraproductief voor een project. Wij kennen de valkuilen en geloven dat met de juiste houding en concrete maatregelen een goede samenwerking kan worden neergezet. Het continu verbeteren van de samenwerking tussen partijen is een van onze belangrijkste drijfveren en de rechtvaardiging om vooral aan de kant van de opdrachtgever concrete verbeteringen door te voeren. Aan de voorkant van een project is veruit de meeste invloed te behalen. In de UAV-GC contractvorm is deze invloed van cruciaal belang voor een stabiele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wat levert Aratis:

 • Een contracterings- en contractbeheersstrategie gericht op de belangen van alle partijen

 • Persoonlijkheid en gedrag integraal onderdeel laten uitmaken van aanbestedingen door UAV-GC coaching

 • Een hoog serviceniveau door inzet van zeer ervaren professionals die:

  • Verstand hebben van het proces èn de inhoud
  • Voor hun gevoel risicodragend in het project zitten
  • Effectief samenwerken en on-the-job coachen
  • Zich verplaatsen in een ander, over hun rol heen kijken en partijen verbinden

Gerelateerde experts bij deze service

Prinses Amalia Viaduct

Prinses Amalia Viaduct Port of Rotterdam In verband met de beperkte verkeersintensiteiten in de eerste jaren na de commerciële openstelling van de [...]

Rotterdams Havengebied Warmtetracé

Warmtetracé Vondelingenwarmte Port of Rotterdam Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van [...]

Michiel Goosens

Michiel is een ervaren project- en contract manager met een aantoonbare ervaring in de infra- en maritieme sector. Hij is bedreven in projectmanagement, contractmanagement, operationeel management, contractonderhandeling, conflictoplossing en inkoopprocessen. Zijn drive is om [...]

Menno Wouda

Als senior contractmanager heeft Menno de adviserende rol bij uitdagende contractvraagstukken en die lost hij met veel plezier op. Van concept tot en met detail, werkend vanuit kwaliteit, kosten en risico’s, vindt hij de [...]

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten. Hij heeft als senior trusted advisor multidisciplinaire ervaring in inkoop- en contractmanagement [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking en een kop koffie!

Neem contact op