Aratis adviseert in Procurement, Contractmanagement en Procesmanagement

De focus ligt op strategisch advies. De verbinding van opdrachtgevers en opdrachtnemers is cruciaal voor het optimale resultaat.

Procurement betekent voor Aratis:

  • het inkopen van assets van het eerste idee tot en met einde levensduur

  • de inkoop, de planning, het beheer en de logistiek van assets

  • risicogestuurd

Contractmanagement is voor Aratis:

  • de beste inkoopstrategie

  • een geslaagde aanbesteding

  • een constructieve samenwerking in de uitvoering

Procesmanagement is voor Aratis:

  • de beste projectbeheersing

  • een sterke contracteringsstrategie

  • een gedegen contractbeheersstrategie

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Early contractor involvement

Early contractor involvement Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en [...]

UAV-GC coaching

UAV-GC coaching Samenwerken vs. samen werken Samenwerken is van alle tijden Samenwerking is een veel gebruikte term tussen partijen in de werkvelden waarin Aratis actief is. Organisaties benadrukken dat door [...]

FIDIC kennismanagement

FIDIC contractmanagement begint met kennismanagement Aratis heeft veel kennis van FIDIC contracten. Naast de theoretische basis van de verschillende FIDIC boeken gaat het vooral om de toepasbaarheid van de juiste contractvorm en om de [...]

The Big Risk Game

The Big Risk Game Gezamenlijk spelen met risico’s Stel je dit eens voor: Je kunt in dit spel vrijblijvend oplossingen bedenken voor risicovolle situaties in projecten. Daarbij kun je sparren met collega’s uit [...]

Projectmanagement

Projectmanagement. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om het beoogde projectresultaat én om de allesbepalende succesfactor hoe je dit dan doet. Projectmanagement is het durven gaan voor [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever de inzet van Aratis bij uw projecten wilt bespreken of dat u als professional toe bent aan een serieuze samenwerking met ons. Wij maken graag tijd om kennis te maken, want ieder gesprek is leerzaam!

Neem contact op