Warmtetracé Vondelingenwarmte

Port of Rotterdam

Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van dit Project Vondelingenwarmte. Doel: Verbetering van de energie-efficiëntie van de restwarmte die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis. Dit project maakt het  mogelijk 16.000 huishoudens op duurzame wijze te verwarmen. Het project levert een bijdrage aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord. Het betreft een aftakking op de reeds aangelegde “Nieuwe Warmteweg” ter plaatse van Shell Pernis gelegen aan de Vondelingenweg. Voor dit project wordt door een transportleiding restwarmte ingebracht op de hoofdleidingstructuur van De Nieuwe Warmteweg.

Contractmanagement tijdens bouwteamfase

Aratis heeft voor het Havenbedrijf Rotterdam samen met de afdeling Procurement de bouwteampartner gecontracteerd en was verantwoordelijk voor het contractmanagement tijdens de bouwteamfase.

Aratis aanpak:

  • het doorvoeren van vernieuwingen op het bestaande bouwteammodel

  • prettige, opbouwende en zakelijke samenwerking met de aannemer

  • het beste uit partijen halen tijdens de bouwteamsamenwerking

Michiel Goosens
Michiel Goosens
Michiel is senior contractmanager en projectmanager in de GWW sector met een open mind voor het vernieuwend contracteren.
Lees hier meer over Michiel

Gerelateerde projecten en services bij dit project

Prinses Amalia Viaduct

Prinses Amalia Viaduct Port of Rotterdam In verband met de beperkte verkeersintensiteiten in de eerste jaren na de commerciële openstelling van de [...]

Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen

Waterschap Brabantse Delta Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen Het Rijk heeft besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Early contractor involvement

Early contractor involvement Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering? Wij maken graag tijd om kennis te maken, want we leren immers van ieder gesprek!

Neem contact op