Doelgerichte Renier neemt gemakkelijk een vertegenwoordigende rol in, beginnend bij zijn “Rookie of the Year” in zijn eerste baan als projectmanager, tot zijn huidige rol als bestuurslid van de studievereniging. Hij vertegenwoordigt graag de groepen waar hij deel van uitmaakt. 

Renier liet zijn woonplaats New York achter zich, door zijn passie voor zijn Nederlandse roots, begon zijn masterstudie aan de TU Delft in Construction Management & Engineering. Gericht op project- en procesmanagement rondt hij thans zijn afstudeerproject voor zijn masterproef af binnen de afdeling Aratis System Experts. Zijn doel is om een ​​positie te verwerven in het bouwmanagement van bij voorkeur windenergieprojecten door gebruik te maken van zijn werkervaring en voortbouwend op de kennis die hij heeft opgedaan tijdens zijn graduate studies.

Bekijk hier zijn andere collega’s.

Bekijk hier de projecten, services en collega’s van Renier:

Harmen van Triest

Consultant Harmen heeft zowel de bachelor fase van Civiele Techniek als van Technische Bestuurskunde gestudeerd voordat hij zich richtte op zijn masteropleiding Construction Management en Engineering aan de TU Delft.  Met als doel het projectmanagement [...]

Reinout Pieters

Reinout heeft na zijn afstuderen aan de masteropleiding Construction Management & Engineering in Delft de start bij Aratis gemaakt als System Engineer. Werkend met het Project Informatie Management Systeem (PIMS) helpt hij in teamverband [...]

Experts procesmanagement

Wilt u ook grip op uw project? Wilt u procesmanagement op de juiste manier toepassen binnen uw project of organisatie? Neemt u dan contact met ons op. [...]

Systems Engineering

Waarom Systems Engineering? Onderstaande afbeelding geeft een goed beeld van de problemen met betrekking tot informatieoverdracht binnen de levenscyclus van een project. De kernboodschap is de mismatch tussen de klantvraag en het uiteindelijke resultaat. [...]

Cursus Systems Engineering

Cursus Systems Engineering Eisenbeheer Complexe projecten hebben veel stakeholders van wie de behoeftes en klanteisen geïnventariseerd worden gedurende het project. Deze wensen vanuit de omgeving worden geanalyseerd op hun haalbaarheid en impact op tijd, [...]

Gerlinde Holster

Gerlinde is als resultaatgerichte professional gespecialiseerd in documentcontrole, informatiemanagement en kwaliteitsmanagement. Zij is veelal werkzaam binnen projecten in civiele techniek of`windenergie en ondersteunt hierbij in de ontwikkeling van kwaliteitssystemen op bedrijfsniveau. Het werken aan [...]

Mariya Ivanova

Mariya heeft een civieltechnische achtergrond en heeft voor verschillende complexe projecten de rol vervult van procescoördinator op het gebied van Systems Engineering. Haar ervaring heeft ze vooral opgedaan bij diverse opdrachtgevers, waar ze de verbindende [...]

Shahnam Mochawer

Shahnam heeft in het vakgebied Construction Management & Engineering ruime ervaring opgedaan bij de grote aannemingsmaatschappijen en opdrachtgevers, vooral aan de proceskant van multidisciplinaire en complexe projecten. Als partner binnen Aratis staat Shahnam aan [...]

Johan Dekker

Johan verbindt organisaties met professionals, om projecten te realiseren en hun beoogde doelstellingen te behalen. Hij heeft een civieltechnische en bedrijfskundige achtergrond en heeft ruime ervaring opgedaan in de organisatie van ingenieursdiensten en projectmanagement. [...]

Projectmanagement

Projectmanagement. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om het beoogde projectresultaat én om de allesbepalende succesfactor hoe je dit dan doet. Projectmanagement is het durven gaan voor [...]