Ieder project biedt de mogelijkheid tot verbetering en innovatie van de aanpak.

Dat resulteert in betere samenwerking, hogere kwaliteit, langere levensduur van de assets en/of besparingen. Door onze ervaringen te bundelen uit de verschillende disciplines passen we ‘best practices’ toe en begrijpen we als geen ander de overall doelstelling ‘best for project’.

Container Exchange Route (CER)

Container Exchange Route (CER) Port of Rotterdam Het Havenbedrijf Rotterdam legt momenteel de Container Exchange Route (CER) aan. Deze gaat de containerterminals, [...]

Truckparking in Rotterdams Havengebied

Truckparking Bodaanweg Rotterdams Havengebied De bezettingsgraad van de huidige vrachtwagenparkeerplaats in de Waalhaven is zo hoog dat de overlast van verkeerd geparkeerde vrachtwagens in het gebied [...]

Prinses Amalia Viaduct

Prinses Amalia Viaduct Port of Rotterdam In verband met de beperkte verkeersintensiteiten in de eerste jaren na de commerciële openstelling van de [...]

Rotterdams Havengebied Warmtetracé

Warmtetracé Vondelingenwarmte Port of Rotterdam Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van [...]

Haarlem Contractadvies

Gemeente Haarlem Prestatiegericht beheer en onderhoud De regiegemeente Haarlem stond voor de volgende opgave: ‘Het laten opzetten van een vernieuwde samenwerking met de markt voor het [...]

Amsterdam Contractmanagement

Gemeente Amsterdam   Professionalisering contractmanagement De gemeente Amsterdam heeft voor civieltechnische projecten het IPM-model geïmplementeerd. Eén van de kernrollen hierin is de rol van de contractmanager. [...]

Overdiepse Polder

Overdiepse Polder Waterschap Brabantse Delta Het project Overdiepse Polder maakt onderdeel uit van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’, waarin beschermingsmaatregelen worden getroffen tegen de hoogwaterproblematiek [...]

Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen

Waterschap Brabantse Delta Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen Het Rijk heeft besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in [...]

Green Trust Consultancy ontwikkeling onshore windpark

Green Trust Green Trust Consultancy is specialist in windenergie projecten. Voor diverse klanten gedurende alle fasen van een windproject wordt de juiste expertise geleverd, zodat een optimaal resultaat bereikt wordt. [...]

Nuon Windpark Wieringermeer

Vattenfall/Nuon Wind Windpark Wieringermeer Dit grote ‘repowering’ project bestaat in hoofdzaak uit het deels verwijderen van de bestaande windpark infrastructuur, inclusief de fundaties van de windturbine. [...]

Onshore windpark Slufterdam Maasvlakte

Nuon Wind en Eneco Wind Windpark Slufterdam - Maasvlakte 1 Het project windpark Slufterdam bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van 18 bestaande windparkstructuren, inclusief de [...]

Norther offshore windpark

Norther offshore windpark Het offshore windpark Norther is het dichtstbijzijnde offshore windpark in de Belgische offshore wind zone. Norther heeft een capaciteit van 370MW opgewekt door 44 windturbines. [...]

Belwind offshore windpark

Belwind offshore windpark In september 2009 begon de bouw van het 165 MW offshore windpark Belwind bestaande uit 55 windturbines en 1 offshore high voltage station op de Bligh zandbank, 46 tot 52 kilometer [...]

Schiphol One XS

Amsterdam Airport Schiphol ONE XS Non-Schengen E, F en G pieren Schiphol Assetmanagement heeft met het project ONE XS haar securityproces van Niet-Schengen vluchten gewijzigd naar [...]

TenneT Offshore NL – Net op Zee

TenneT Offshore NL – Net op Zee Programma Voortvloeiend uit het Energieakkoord heeft de Nederlandse overheid TenneT aangewezen voor het aansluiten van nieuwe offshore windparken. TenneT heeft een programma opgezet om tussen 2019 en [...]

Schiphol Lounge 3

Amsterdam Airport Schiphol Lounge  3 Lounge 3 is één van de drie originele winkelgebieden na de paspoortcontrole op Schiphol. Voor de totale make-over van de Lounge [...]

Schiphol Lounge KLM

Amsterdam Airport Schiphol Uitbreiding en nieuwbouw KLM ICA-Lounge KLM exploiteert de ICA-Lounge op de luchthaven Schiphol voor intercontinentale businessclass klanten. De uitbreiding door nieuwbouw van de [...]

Schiphol Project Bagage

Amsterdam Airport Schiphol Project Bagage 70 MB. Schiphol loopt voorop met het ultramoderne bagagesysteem 70 MB en is daarmee op weg om een van de meest [...]

Prinses Alexia Windpark

Nuon Wind – Prinses Alexia Windpark Prinses Alexia Windpark bestaat uit 36 windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 122 megawatt. Dat betekent stroom voor 88.000 huishoudens. Het windpark behoort tot een van de grootste [...]