Nuon Wind – Prinses Alexia Windpark

Prinses Alexia Windpark bestaat uit 36 windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 122 megawatt. Dat betekent stroom voor 88.000 huishoudens. Het windpark behoort tot een van de grootste windparken op land in Nederland.

Over het project

De windmolens zijn een stuk groter dan gemiddeld. De mast van de molens is 98 meter hoog en als de wiek in de hoogste stand staat, is de hoogte zelfs 150 meter. Het Prinses Alexia Windpark is in 17 maanden gebouwd. Eind 2011 startte de bouw met de grondwerkzaamheden en in augustus 2012 verrees de eerste van de 36 windmolens. De eerste windmolens leverden hun stroom in november 2012 en in maart 2013 werd de laatste windmolen geïnstalleerd.

Aratis heeft in opdracht van Nuon de voorbereiding en aanbesteding van de engineering, bouw en installatie van het windpark begeleid en was verantwoordelijk voor het contractmanagement tijdens de uitvoering van het FIDIC contract voor de wind turbines en van het UAV-GC contract voor de civieltechnische en elektrische werken (ook wel Balance of Plant genoemd).

Michel Stoelinga
Michel Stoelinga
Michel heeft met zijn internationale ervaring als inkoop- en contractmanager een schat aan kennis en ervaring opgebouwd, waarmee hij de beste contractering van projecten bepaalt en begeleidt.

Lees hier meer over Michel

Gerelateerde projecten en services bij dit project

Green Trust Consultancy ontwikkeling onshore windpark

Green Trust Green Trust Consultancy is specialist in windenergie projecten. Voor diverse klanten gedurende alle fasen van een windproject wordt de juiste expertise geleverd, zodat een optimaal resultaat bereikt wordt. [...]

Nuon Windpark Wieringermeer

Vattenfall/Nuon Wind Windpark Wieringermeer Dit grote ‘repowering’ project bestaat in hoofdzaak uit het deels verwijderen van de bestaande windpark infrastructuur, inclusief de fundaties van de windturbine. [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Wij maken graag tijd voor een nadere kennismaking, want we leren immers van ieder gesprek!

Neem contact op