Truckparking Bodaanweg

Rotterdams Havengebied

De bezettingsgraad van de huidige vrachtwagenparkeerplaats in de Waalhaven is zo hoog dat de overlast van verkeerd geparkeerde vrachtwagens in het gebied toeneemt. Dit was een belangrijke reden om de parkeercapaciteit snel uit te breiden. Het project Truckparking Bodaanweg is gerealiseerd aan de Antonie Bodaanweg in de Waalhaven en kende enkele uitdagingen. De planning om het huidige terrein geschikt te maken voor realisatie was erg kort. Er was mogelijk sprake van een kabelolie verontreiniging. Daarnaast lag er een ingewikkeld vraagstuk om de software voor de besturing van de beveiligings-, toegangs-, en betaalsystemen op tijd te realiseren. Het project is in bouwteamverband tot stand gekomen.

Contractmanagement en contractering bouwteampartner

Aratis heeft voor het Havenbedrijf Rotterdam de bouwteampartner gecontracteerd en was verantwoordelijk voor het contractmanagement tijdens de bouwteamfase, de totstandkoming van de aannemingsovereenkomst en de overdracht van het project naar de realisatie.

Aratis aanpak:

  • Het doorvoeren van vernieuwingen op het bestaande bouwteammodel

  • Prettige, constructieve en zakelijke samenwerking met de aannemer

  • Het beste uit partijen halen gedurende de bouwteamsamenwerking

Michiel Goosens
Michiel Goosens
Michiel is senior contractmanager en projectmanager in de GWW sector met een open mind voor het vernieuwend contracteren.
Lees hier meer over Michiel

Gerelateerde projecten en services bij dit project

Rotterdams Havengebied Warmtetracé

Warmtetracé Vondelingenwarmte Port of Rotterdam Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Early contractor involvement

Early contractor involvement Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Wij maken graag tijd voor een andere kennismaking, want we leren immers van ieder gesprek!

Neem contact op