Over Aratis

Wij van Aratis zijn adviseurs in procurement, contractmanagement en procesmanagement. Gek van ons vak en altijd gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling. We zijn mede daardoor experts ahead. Ieder project en programma is een kans om te innoveren en beter resultaat te leveren.

Wij doen dit vanaf het initiatief tot en met de exploitatie, dus van strategie tot en met het operationele contractmanagement. Met onze procesmanagement aanpak en onze ICT tool ARYO, richten we projectorganisaties aan de voorkant in en vormen we de backbone van het gehele project. We stellen contractering en contractbeheersstrategieën op, maar ook de contracten zelf. We begeleiden de inkooptrajecten en het contractmanagement tijdens de uitvoering. Onze deskundigheid brengen we in de praktijk bij vele bouworganisatiemodellen en contractvormen. Daarnaast zijn wij experts in het aanbestedingsrecht en adviseren we over juridische kwesties.

Voor wie?

Aratis helpt opdrachtgevers in de publieke en private sectoren door met sterke samenwerkingsconcepten de markt te benaderen. Daarnaast helpen we de ontwikkeling van windenergie op het land en op zee, werken we aan veilige en duurzame infrastructuur en zorgen we voor efficiënte realisatie van gebouwen.

Zó doen wij dat:

Aratis werkt met haar systeem van de Experts Poule; een vaste kern van complementaire professionals die door met elkaar te sparren het optimale resultaat neerzetten. Deze Experts Poule wordt aangevuld met een groep ervaren specialisten uit ons netwerk waarmee we in vele projecten samenwerken.

Samenwerking

Wat ons drijft is onze focus op zowel de softe als de harde kant van procesmanagement en contractmanagement. Enerzijds goede contracten hanteren, maar tevens het goed kunnen managen van deze contracten waarbij samenwerking een belangrijk onderdeel is. Wij passen beiden toe, want ze kunnen niet zonder elkaar. Door ons slimme projectinformatiesysteem toe te passen en daarmee kennis in te brengen vanuit verschillende werkvelden vinden we de beste oplossingen.

Kennisdeling

Wij delen onze kennis via ons trainingsprogramma, deze kennisdeling vormt de “backbone” van ons netwerk. We trainen collega professionals van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de verbreding van hun contractkennis en hun contractmanagement skills.

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze samenwerking binnen Aratis? Wij maken graag tijd voor een nadere kennismaking!

Neem contact op