Nuon Wind en Eneco Wind

Windpark Slufterdam – Maasvlakte 1

Het project windpark Slufterdam bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van 18 bestaande windparkstructuren, inclusief de windturbinefundaties. Daarna kan de aanleg beginnen van alle parkwegen, kraanopstelplaatsen, SCADA infra, park bekabeling en customer substations, gezamenlijk de Balance of Plant genoemd. Dit alles om windturbines te kunnen plaatsen met een vermogen van ieder 4 MW.

  • Nieuwe toegangswegen

  • Kraan opstelplaatsen

  • Windturbinefunderingen

  • Elektrotechnische voorzieningen, inclusief onderstations voor 14 windturbines

Contractmanagement tijdens uitvoering UAV-gc contract

Aratis heeft in samenwerking met Nuon en Eneco de voorbereiding en aanbesteding van de engineering, bouw en installatie van het windpark begeleid en zal verantwoordelijk zijn voor het contractmanagement tijdens de uitvoering van het UAV-gc contract voor de civieltechnische en elektrische werken (ook wel Balance of Plant genoemd).

Medio 2017 start de uitvoeringsfase. De oplevering van de Balance of Plant is voorzien medio 2018, waarna de turbines geïnstalleerd kunnen worden om ze voor eind 2018 in gebruik te nemen.

Michel Stoelinga
Michel Stoelinga
Michel heeft met zijn internationale ervaring als inkoop- en contractmanager een schat aan kennis en ervaring opgebouwd, waarmee hij de beste contractering van projecten bepaalt en begeleidt.
Lees hier meer over Michel
Erwin Put
Erwin Put
Erwin is een zeer ervaren toetscoördinator en contractadviseur in de GWW Infra branche.
Lees hier meer over Erwin

Gerelateerde projecten en services bij dit project

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Wij maken graag tijd voor een nadere kennismaking met een kop koffie!

Neem contact op