Norther offshore windpark

Het offshore windpark Norther is het dichtstbijzijnde offshore windpark in de Belgische offshore wind zone. Norther heeft een capaciteit van 370MW opgewekt door 44 windturbines.

Evaluatie contracteringsstrategie

In 2011 is Aratis gevraagd om de initiële contracteringsstrategie te evalueren. Hier vloeide de opdracht uit voort om een contractmanager te leveren onder wiens leiding marktconsultaties – voornamelijk voor de turbinemarkt – zijn uitgevoerd. De uitkomsten waren input voor de uiteindelijke contracteringsstrategie, inclusief de onderverdeling van de scope-of-work in percelen. Vervolgens heeft onze contractmanager het opzetten van de ITT’s voor alle percelen begeleid.

Expertise en ervaring

Norther was destijds in handen van twee bedrijven met uiteenlopende belangen en (bedrijfs-)culturen. Onze contractmanager is uitstekend in staat gebleken om in deze complexe situatie vanuit expertise, ervaring en professionaliteit het projectbelang te definiëren en voorop te stellen. Onze collega kon daarbij altijd terugvallen op de kennis en ervaring binnen Aratis.

Aratis is tot 2013 betrokken gebleven, totdat werd besloten om de ontwikkeling van het project tijdelijk te staken in verband met te weinig aansluitcapaciteit in het Belgische elektriciteitsnet.

Michel Stoelinga
Michel Stoelinga
Michel heeft met zijn internationale ervaring als inkoop en contractmanager een schat aan kennis en ervaring opgebouwd waarmee hij de beste contractering van projecten bepaalt en begeleidt.
Lees hier meer over Michel
Floris Heijckmann
Floris Heijckmann
Floris heeft ruim 8 jaar ervaring in de offshore wind industrie en heeft diverse leidinggevende rollen vervuld.
Lees hier meer over Floris

Gerelateerde projecten en services bij dit project

TenneT Offshore NL – Net op Zee

TenneT Offshore NL – Net op Zee Programma Voortvloeiend uit het Energieakkoord heeft de Nederlandse overheid TenneT aangewezen voor het aansluiten van nieuwe offshore windparken. TenneT heeft een programma opgezet om tussen 2019 en [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Wil je met ons praten over samenwerking?

Of je nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of dat je als professional toe bent aan een serieuze verandering? Wij maken graag tijd om kennis te maken met je, want we leren immers van ieder gesprek!

Neem contact op