Michiel is senior contractmanager en projectmanager in de GWW sector met een open mind voor het vernieuwend contracteren. Hij draagt in alle projectfasen substantieel bij aan een optimaal projectresultaat.

Hij kijkt ver vooruit, hij brengt zijn inhoudelijke kennis in, denkt vanuit zijn sterke ‘common sense’ en hij zet betrokken partijen in hun kracht. Hij zet zich het liefst in voor complexe projecten waarbij zijn praktische en heldere aanpak de gewenste resultaten laten zien.

Michiel zijn drijfveer is verbetering.

Michiel zijn belangrijkste drijfveer is het tastbaar verbeteren van samenwerking tussen de partijen; Hij benoemt de zaken en creëert hiermee draagvlak bij opdrachtgever, opdrachtnemer en stakeholders. Hij stuurt in projectteams op output en hechte samenwerking, met zijn aanstekelijk enthousiasme krijgt hij iedereen in beweging. Michiel is gefocust op op het bereiken van het beoogde projectresultaat en is daarbij de coach van het gezamenlijk belang.

Michiel heeft samen met Menno Wouda het bestaande bouwteammodel door ontwikkeld en concrete oplossingen bedacht voor de traditionele bezwaren zodanig dat partijen nog beter in hun kracht worden gezet. Hij deelt zijn contractervaring en uitvoeringskennis tijdens UAV-GC/FIDIC trainingen van Aratis en hij ondersteunt zijn collega contractmanagers bij hun projecten.

Bekijk hier zijn collega’s.

Bekijk hier de projecten, services en collega’s van Michiel:

Reinout Pieters

Reinout heeft na zijn afstuderen aan de masteropleiding Construction Management & Engineering in Delft de start bij Aratis gemaakt als System Engineer. Werkend met het Project Informatie Management Systeem (PIMS) helpt hij in teamverband [...]

Procesmanagement Systems Engineering

Betrokken experts Wij zijn professionele procesmanagers met een technische achtergrond die vanuit de inhoud projecten doorgronden. Wij hebben brede ervaring aan de zijde van de aannemer, het ingenieursbureau en de opdrachtgever in verschillende sectoren [...]

Container Exchange Route (CER)

Container Exchange Route (CER) Port of Rotterdam Het Havenbedrijf Rotterdam legt momenteel de Container Exchange Route (CER) aan. Deze gaat de containerterminals, [...]

Tim Gademan

Tim heeft als ervaren inkoopadviseur een brede parate kennis van met name Design & Construct inkooptrajecten. Deze kennis past hij toe van de strategiefase tot en met de uitvoeringsfase. Zijn ervaring ligt zowel bij [...]

Mariya Ivanova

Mariya heeft een civieltechnische achtergrond en heeft voor verschillende complexe projecten de rol vervult van procescoördinator op het gebied van Systems Engineering. Haar ervaring heeft ze vooral opgedaan bij diverse opdrachtgevers, waar ze de verbindende [...]

Shahnam Mochawer

Shahnam heeft in het vakgebied Construction Management & Engineering ruime ervaring opgedaan bij de grote aannemingsmaatschappijen en opdrachtgevers, vooral aan de proceskant van multidisciplinaire en complexe projecten. Als partner binnen Aratis staat Shahnam aan [...]

Procesmanagement

Procesmanagement Bij procesmanagement is van het grootste belang dat heel vroeg in projecten de contractgerelateerde risico's worden beheerst. Alles wat daarna komt, wordt makkelijker! [...]

Erik Rozendal

Enthousiaste en intuïtief werkende partner van Aratis,  projectdirecteur en manager die onder andere vijftien windparken verspreid in Noordwest-Europa heeft gebouwd, succesvol op veiligheid, op tijd en binnen budget. Trekker van het FIDIC kennismanagement binnen [...]

Gerard Nakken

Gerard is een veelzijdige gedreven contractmanager die beschikt over een brede technische achtergrond en een hands-on aanpak. Dat is wat Gerard typeert. Hij is gespecialiseerd in contractmanagement in de tenderfase en in de realisatiefase [...]

Truckparking in Rotterdams Havengebied

Truckparking Bodaanweg Rotterdams Havengebied De bezettingsgraad van de huidige vrachtwagenparkeerplaats in de Waalhaven is zo hoog dat de overlast van verkeerd geparkeerde vrachtwagens in het gebied [...]

Prinses Amalia Viaduct

Prinses Amalia Viaduct Port of Rotterdam In verband met de beperkte verkeersintensiteiten in de eerste jaren na de commerciële openstelling van de [...]

Rotterdams Havengebied Warmtetracé

Warmtetracé Vondelingenwarmte Port of Rotterdam Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van [...]

Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen

Waterschap Brabantse Delta Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen Het Rijk heeft besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in [...]

Erwin Put

Erwin is een civieltechnisch toetscoördinator en projectprofessional. Hij heeft ruime ervaring bij Rijkswaterstaat waar hij de traditionele manier van kwaliteitsbeheersing heeft meegemaakt en de ontwikkeling naar externe kwaliteitstoetsing. Hij heeft ervaring met asfalt, beton, [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak zo in te richten dat de inkoopbehoeften op [...]

Early contractor involvement

Early contractor involvement Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en [...]

UAV-GC coaching

UAV-GC coaching Samenwerken vs. samen werken Samenwerken is van alle tijden Samenwerking is een veel gebruikte term tussen partijen in de werkvelden waarin Aratis actief is. Organisaties benadrukken dat door [...]

Pauline de Bruijn-Segeren

Pauline is een veelzijdig juridisch professional binnen Aratis. Ze adviseert en begeleidt opdrachtgevers van Aratis en Aratis Consultants bij hun aanbestedingsvraagstukken en -procedures. Met succes heeft Pauline de leergang Aanbestedingsrecht gevolgd. Tevens heeft Pauline [...]

Menno Wouda

Als senior contractmanager heeft Menno de adviserende rol bij uitdagende contractvraagstukken en die lost hij met veel plezier op. Van concept tot en met detail, werkend vanuit kwaliteit, kosten en risico’s, vindt hij de [...]

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten. Hij heeft als senior trusted advisor multidisciplinaire ervaring in inkoop- en contractmanagement [...]