Matthijs is een maritiem bouwspecialist, gewend om onder druk te werken op offshore en onshore projecten. De integrale coördinatie van complexe projecten heeft zijn voorkeur. Hij is een senior expert met 18 jaar allround ervaring in het opzetten van projecten, implementeren van projectprocedures en processen van contractbeheersing, inspectietechnieken en engineering.

Maritiem expert
Sterk resultaatgedreven en besluitvaardig brengt Matthijs helderheid in complexe bouwprocessen en houdt hij de gewenste voortgang. Zijn hoge mate van uitvoeringskennis zorgt voor grip in de realisatiefase. Hij kent de maritieme autoriteiten en haar werkprocedures. Met zijn brede range aan technische en organisatorische ervaring in de offshore en civiele engineering is Matthijs een onderzoekend maritiem expert die een praktische en resultaatgerichte aanpak heeft.

Met zijn helikopterview, scherpe oog voor detail, altijd positieve mindset en straightforwardness is het prettig samenwerken met Matthijs.

Bekijk hier zijn andere collega’s.

Bekijk hier de projecten, services en collega’s van Matthijs:

Steve Ellis

Steve is een resultaatgedreven en besluitvaardige strateeg, sterk gericht op het ontwikkelen van strategie en structuur in een multidisciplinaire technische omgeving. Hij heeft zijn uitgebreide werkervaring in contractmanagement gebruikt om zijn vaardigheden te ontwikkelen [...]

Olav Hoekzema

Olav is een allround EPC Procurement & Contracts Manager met zeer ruime ervaring in procurement en contractmanagement. Hij heeft aan een groot aantal grootschalige internationale projecten voor Shell gewerkt. Olav ontwikkelde contracteringsstrategieën, stelde hoofdcontracten [...]

Willem Klinker

Willem kijkt als allround contract- en tendermanager zowel met een helikopterview als met oog voor detail naar projecten. Hij heeft een sterke visie op efficiënt voorbereiden, aanbesteden en bouwen. Zijn focus begint al bij [...]

Norther offshore windpark

Norther offshore windpark Het offshore windpark Norther is het dichtstbijzijnde offshore windpark in de Belgische offshore wind zone. Norther heeft een capaciteit van 370MW opgewekt door 44 windturbines. [...]

TenneT Offshore NL – Net op Zee

TenneT Offshore NL – Net op Zee Programma Voortvloeiend uit het Energieakkoord heeft de Nederlandse overheid TenneT aangewezen voor het aansluiten van nieuwe offshore windparken. TenneT heeft een programma opgezet om tussen 2019 en [...]

Erwin Put

Erwin is een civieltechnisch toetscoördinator en projectprofessional. Hij heeft ruime ervaring bij Rijkswaterstaat waar hij de traditionele manier van kwaliteitsbeheersing heeft meegemaakt en de ontwikkeling naar externe kwaliteitstoetsing. Hij heeft ervaring met asfalt, beton, [...]

Bastiaan Burger

Bastiaan is een resultaatgedreven civiel ingenieur met een typische aanpakkersmentaliteit. Hij heeft ruime ervaring in de ontwikkeling, engineering en constructiemanagement van uiteenlopende projecten, in zowel de maritieme bouw als de offshore wind sector. Door [...]

Hans Sleper

Als sitemanager heeft Hans in de bouw van onshore windparken uiteenlopende projecten gerealiseerd. Zijn kennis is breed ontwikkeld. Van geotechniek, beton, staal en bekabeling tot hoogspanningsleidingen. Door zijn ruime kennis en besluitvaardigheid heeft Hans [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten. Hij heeft als senior trusted advisor multidisciplinaire ervaring in inkoop- en contractmanagement [...]

Projectmanagement

Projectmanagement. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om het beoogde projectresultaat én om de allesbepalende succesfactor hoe je dit dan doet. Projectmanagement is het durven gaan voor [...]