Johan verbindt organisaties met professionals, om projecten te realiseren en hun beoogde doelstellingen te behalen. Hij heeft een civieltechnische en bedrijfskundige achtergrond en heeft ruime ervaring opgedaan in de organisatie van ingenieursdiensten en projectmanagement. Hij heeft ervaren in de rugbysport dat sterke samenwerking binnen én tussen teams de oplossing kan zijn voor taaie projectsituaties.

Als partner van Aratis is hij trots op dit bureau van waaruit kennis, ervaring en vaardigheden in diverse disciplines worden toegepast om de gewenste resultaten voor opdrachtgevers te behalen. Hij is de trekker van het business development van Aratis en verbindt nieuwe projecten aan de juiste consultants. Samen met zijn collega’s laat hij ideeën tot een plan gisten en werken zij die plannen weer verder uit tot services en producten.

Johan ervaart dat de werelden van de infrastructuur, windparken en luchthavens werkomgevingen zijn waar mensen zich als individu en als team sterk kunnen ontwikkelen. Daar waar het projectbelang leidend is, zetten projectbetrokkenen zich daar volledig voor in door het nemen van brede verantwoordelijkheid.

Johan werkt binnen Aratis samen met de consultants van Reford Projectbeheersing die de projecten op de luchthaven en aan gebouwen uitvoeren. Hij vergroot zijn kennis door te leren over geïntegreerd contracteren en persoonlijke ontwikkeling.

Bekijk hier zijn andere collega’s.

Bekijk hier de projecten, services en collega’s van Johan:

Procesmanagement

Procesmanagement Bij procesmanagement is van het grootste belang dat heel vroeg in projecten de contractgerelateerde risico's worden beheerst. Alles wat daarna komt, wordt makkelijker! [...]

Jeroen Kohlrautz

Jeroen kent de luchthaven Schiphol als zijn broekzak, hij geeft sturing aan de realisatie van soms lastige projecten in de 24/7 hectiek van de luchthaven. Als technisch projectleider en coördinator is de dagelijkse afstemming [...]

Belinda Liebrecht

Als ervaren bouwkundige in de ontwikkeling en coördinatie van bouwprojecten en brandveiligheid heeft Belinda zich breed ontwikkeld op de snijvlakken van technische inhoud en processen.  Extra kennis en vaardigheden heeft zij opgedaan bij adviesbureaus [...]

Emile Kool

Met een achtergrond in de Elektrotechniek en Informatica heeft Emile de basis gelegd voor zijn ervaringen met besturingstechniek projecten in diverse omgevingen. Hij heeft leiding gegeven aan diverse implementatieprojecten en projectteams, waarbij de Prince [...]

Luc Bax

Projectcoördinator Modificaties Luc is een technisch bedrijfskundige die tijdens zijn studie de minor “Mandarine & Contemporary Business and Culture” in Beijing heeft gevolgd. Hij stuurt als coördinator de projectprocessen van kleine projecten aan om [...]

Roy Koster

Roy is als technisch ontwikkelaar van multidisciplinaire projecten op luchthavens in zijn beste rol. Toch kent hij ook de wereld van het vastgoedonderhoud als geen ander. Door zijn brede ervaring in het vastgoedbeheer en [...]

Hans van Dasler

Voor Hans is de techniek van de werktuigbouwkunde vooral een wereld van mogelijkheden. Hij blinkt uit in het puzzelen en uitzoeken, hij krijgt bij ieder vraagstuk het lek boven. Hij is tijdens de realisatiefase actief [...]

Pim van der Aa

Pim is een zeer ervaren lead projectmanager van ICT-projecten met ruime ervaring als IT-professional. Hij combineert people management met het verbeteren van IT en bedrijfsprocessen binnen complexe projecten. Pim heeft een sterke en persoonlijke [...]

Jan Roelof Kooreman

Jan Roelof stuurt als bouwkundig projectmanager op kwaliteit van de ontwikkeling van een project en op de realisatie. Hij heeft zijn parate kennis zowel in de realisatie als bij de opdrachtgever opgedaan en kent [...]

Erwin Put

Erwin is een civieltechnisch toetscoördinator en projectprofessional. Hij heeft ruime ervaring bij Rijkswaterstaat waar hij de traditionele manier van kwaliteitsbeheersing heeft meegemaakt en de ontwikkeling naar externe kwaliteitstoetsing. Hij heeft ervaring met asfalt, beton, [...]

Martijn Kuiter

Martijn is afgestudeerd op een vastgoedmanagement project met prioriteit voor databeheer van een gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hij heeft scherp inzicht in het belang van een goed datasysteem voor de kwaliteit van assetmanagement. Voor de inrichting [...]

Jeroen van Staayeren

Bij Jeroen ligt de focus op de contractbeheersing van nieuwbouw en renovatieprojecten aan gebouwen. De combinatie van optimale staat van onderhoud, onder beheersbare risico’s en met optimale kostenefficiency. Jeroen heeft daar altijd al op [...]

René Gielen

Integraal projectmanagement is René’s vakgebied. Van het analyseren en bedenken van oplossingen die voor allen toepasbaar zijn tot het voorzien van risico’s die kunnen optreden. Zijn opleidingsachtergrond ligt zowel in de bouwkunde als in [...]

Hans Sleper

Als sitemanager heeft Hans in de bouw van onshore windparken uiteenlopende projecten gerealiseerd. Zijn kennis is breed ontwikkeld. Van geotechniek, beton, staal en bekabeling tot hoogspanningsleidingen. Door zijn ruime kennis en besluitvaardigheid heeft Hans [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Pauline de Bruijn-Segeren

Pauline is een veelzijdig juridisch professional binnen Aratis. Ze adviseert en begeleidt opdrachtgevers van Aratis en Aratis Consultants bij hun aanbestedingsvraagstukken en -procedures. Met succes heeft Pauline de leergang Aanbestedingsrecht gevolgd. Tevens heeft Pauline [...]

Floris Heijckmann

Floris heeft ruime ervaring in de offshore wind industrie en heeft diverse leidinggevende rollen vervuld. Hij is ervaren in de projectfasen projectontwikkeling, inkoop- en contractmanagement, fabricage, realisatie en constructie en de operationele fase. Floris [...]

Wybran Jansen

Sinds geruime tijd werkt Wybran in de windindustrie, waarbij hij diverse rollen heeft vervuld van projectleider uitvoering bij Vestas en Enercon, tot contract- en procurementmanager van on-en offshore windprojecten in binnen en buitenland voor [...]

Michiel Goosens

Michiel is senior contractmanager en projectmanager in de GWW sector met een open mind voor het vernieuwend contracteren. Hij draagt in alle projectfasen substantieel bij aan een optimaal projectresultaat. Hij kijkt ver vooruit, hij [...]

Menno Wouda

Als senior contractmanager heeft Menno de adviserende rol bij uitdagende contractvraagstukken en die lost hij met veel plezier op. Van concept tot en met detail, werkend vanuit kwaliteit, kosten en risico’s, vindt hij de [...]

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten. Hij heeft als senior trusted advisor multidisciplinaire ervaring in inkoop- en contractmanagement [...]

Projectmanagement

Projectmanagement. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om het beoogde projectresultaat én om de allesbepalende succesfactor hoe je dit dan doet. Projectmanagement is het durven gaan voor [...]