Als sitemanager heeft Hans in de bouw van onshore windparken uiteenlopende projecten gerealiseerd. Zijn kennis is breed ontwikkeld. Van geotechniek, beton, staal en bekabeling tot hoogspanningsleidingen.

Door zijn ruime kennis en besluitvaardigheid heeft Hans altijd oplossingen paraat voor uitvoeringsproblemen. Met zijn mensgerichte aanpak krijgt hij bovendien snel draagvlak bij betrokkenen.

Sterke besluitvaardigheid
Hans is gericht op het integraal projectbelang. Hij houdt overzicht op de planning en op alle partijen die moeten leveren. Hij bouwt een project reeds in gedachten en alle omgevingsfactoren signaleert en beheerst hij zo goed als mogelijk. Die hoge mate van zelfstandigheid geeft opdrachtgevers van windparkprojecten veel vertrouwen in de samenwerking met Hans en daarmee in een goed eindresultaat. In de toekomst zal Hans zijn kennis en ervaring ook op offshore windprojecten toepassen. Zijn lange ervaring als zeezeiler heeft zijn besluitvaardigheid aangescherpt.

Bekijk hier zijn collega’s.

Bekijk hier de projecten, services en collega’s van Hans:

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Projectmanagement

Projectmanagement. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om het beoogde projectresultaat én om de allesbepalende succesfactor hoe je dit dan doet. Projectmanagement is het durven gaan voor [...]