Green Trust

Green Trust Consultancy is specialist in windenergie projecten. Voor diverse klanten gedurende alle fasen van een windproject wordt de juiste expertise geleverd, zodat een optimaal resultaat bereikt wordt.

Procurement management

Aratis ondersteunt Green Trust Consultancy met procurement management en contractmanagement voor twee windprojecten. De Balance of Plant onder UAV-gc en het windturbinecontract onder FIDIC worden door de procurementmanager van Aratis aanbesteed. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de doeltreffende Green Trust contract-formats met specifieke aandacht voor risicobeheersing en garanties, aangevuld met de tactische uitvoering van het aanbestedingsproces welke typerend is voor de werkwijze van Aratis.

  • Risicobeheersing

  • Procurement

  • Contractmanagement

Wybran Jansen
Wybran Jansen
Voor Wybran is windenergie zijn werkveld en procurement staat daarin centraal. Hij weet de typische gedefinieerde wereld van de contracten goed te combineren met het meer complexe stakeholder management. Lees hier meer over Wybran

Gerelateerde projecten en services bij dit project

Nuon Windpark Wieringermeer

Vattenfall/Nuon Wind Windpark Wieringermeer Dit grote ‘repowering’ project bestaat in hoofdzaak uit het deels verwijderen van de bestaande windpark infrastructuur, inclusief de fundaties van de windturbine. [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Prinses Alexia Windpark

Nuon Wind – Prinses Alexia Windpark Prinses Alexia Windpark bestaat uit 36 windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 122 megawatt. Dat betekent stroom voor 88.000 huishoudens. Het windpark behoort tot een van de grootste [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Wij maken graag tijd voor een kennismaking, want we leren immers van ieder gesprek!

Neem contact op