Gemeente Amsterdam

  Professionalisering contractmanagement

De gemeente Amsterdam heeft voor civieltechnische projecten het IPM-model geïmplementeerd. Eén van de kernrollen hierin is de rol van de contractmanager. De contractmanager is verantwoordelijk voor:

  • Het opzetten van de marktstrategie

  • Het strategisch sturen op inkoop

  • Het uitvoeren van het contractbeheer

  • Het doen realiseren van het projectresultaat

Voordoen, meedoen, zelfdoen

Aratis heeft de gemeente Amsterdam ondersteunt in de professionalisering van de rol van contractmanager. Door het opzetten van standaard formats, werkwijzen en kennisdeling. En misschien nog wel het belangrijkste: het individueel coachen van medewerkers. Kennis blijft namelijk het beste hangen als het toegepast wordt in de praktijk. Aratis hanteert hierbij het principe van ‘voordoen, meedoen, zelfdoen.’

Door dit principe toe te spitsen op de individuele persoon krijgt iedereen zijn eigen leertraject en wordt gewerkt aan de eigen ontwikkel opgaven. Dit alles om er voor te zorgen dat de contractmanagers goed voorbereid zijn op hun veelomvattende takenpakket.

Menno Wouda
Menno Wouda
Als senior contractmanager heeft Menno de adviserende rol bij uitdagende contractvraagstukken, en die lost hij met veel plezier op.

Lees hier meer over over Menno

Gerelateerde projecten en services bij dit project

Haarlem Contractadvies

Gemeente Haarlem Prestatiegericht beheer en onderhoud De regiegemeente Haarlem stond voor de volgende opgave: ‘Het laten opzetten van een vernieuwde samenwerking met de markt voor het [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

UAV-GC coaching

UAV-GC coaching Samenwerken vs. samen werken Samenwerken is van alle tijden Samenwerking is een veel gebruikte term tussen partijen in de werkvelden waarin Aratis actief is. Organisaties benadrukken dat door [...]

Wil je met ons praten over samenwerking?

Of je nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of dat je als professional toe bent aan een serieuze verandering? Wij maken graag tijd om kennis te maken met je, want we leren immers van ieder gesprek!

Neem contact op