Contractmanagement

Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement.

Kennis en ervaring

Het gaat om de allocatie van risico’s en om het kiezen voor de juiste aanbestedingsprocedure, maar ook om de organisatorische gevolgen van een bepaalde contractvorm of bouworganisatiemodel.

Beide contractpartijen dienen oog te hebben voor elkaars belangen. Het doel is immers het bereiken van de eigen en gezamenlijke doelen binnen de gestelde kaders. Hiervoor is kennis van risico’s nodig aan beide kanten. Wij hebben die kennis en ervaring, zowel aan de kant van de opdrachtgever als ook in de realisatie van complexe projecten.

Gecontroleerd projecten realiseren met meer kwaliteit tegen lagere kosten. Dit vraagt om een aanpak waar partijen van de gebaande paden af durven te wijken. Het gevolg is een maatwerkoplossing, die zorgt voor een omgeving waarin zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen excelleren om zo veel mogelijk waarde voor het gestelde budget te realiseren.

Wat levert Aratis:

  • Contractbeheersing (risico’s én kansen)

  • Ruimte voor opdrachtnemers om te excelleren

  • Sturing op houding en gedrag

  • Condities voor verbetering van kwaliteit

Gerelateerde projecten en experts bij deze service

Tim Gademan

Tim heeft als ervaren inkoopadviseur een brede parate kennis van met name Design & Construct inkooptrajecten. Deze kennis past hij toe van de strategiefase tot en met de uitvoeringsfase. Zijn ervaring ligt zowel bij [...]

Jeroen van der Sloot

Als project- en contractmanager met uitgebreide kennis van de ontwikkelings- en realisatiefase heeft Jeroen aan veel projecten in de hoogspanningssector gewerkt. Daarnaast is Jeroen ook bedreven in commercieel management, zo gaf hij leiding aan [...]

Ernst van Hulten

Gebaseerd op zijn uitgebreide ervaring in hands-on inkoop- en contractmanagement in onshore en offshore windprojecten heeft Ernst de kennis en vaardigheden om windprojecten tot een financial close te brengen. Hij is ervaren in het [...]

Joop de Jong

Joop is een contractmanager met een liefde voor de maritieme sector en de watersport. Zo studeerde hij onder andere Hogere Scheepswerktuigkunde, begon hij zijn loopbaan bij Heerema en zeilt hij internationale wedstrijden. Aanvankelijk deed [...]

Gerard Nakken

Gerard is een veelzijdige gedreven contractmanager die beschikt over een brede technische achtergrond en een hands-on aanpak. Dat is wat Gerard typeert. Hij is gespecialiseerd in contractmanagement in de tenderfase en in de realisatiefase [...]

Willem Klinker

Willem kijkt als allround contract- en tendermanager zowel met een helikopterview als met oog voor detail naar projecten. Hij heeft een sterke visie op efficiënt voorbereiden, aanbesteden en bouwen. Zijn focus begint al bij [...]

Onshore windpark Slufterdam Maasvlakte

Nuon Wind en Eneco Wind Windpark Slufterdam - Maasvlakte 1 Het project windpark Slufterdam bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van 18 bestaande windparkstructuren, inclusief de [...]

TenneT Offshore NL – Net op Zee

TenneT Offshore NL – Net op Zee Programma Voortvloeiend uit het Energieakkoord heeft de Nederlandse overheid TenneT aangewezen voor het aansluiten van nieuwe offshore windparken. TenneT heeft een programma opgezet om tussen 2019 en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Early contractor involvement

Early contractor involvement Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en [...]

UAV-GC coaching

UAV-GC coaching Samenwerken vs. samen werken Samenwerken is van alle tijden Samenwerking is een veel gebruikte term tussen partijen in de werkvelden waarin Aratis actief is. Organisaties benadrukken dat door [...]

Wybran Jansen

Sinds geruime tijd werkt Wybran in de windindustrie, waarbij hij diverse rollen heeft vervuld van projectleider uitvoering bij Vestas en Enercon, tot contract- en procurementmanager van on-en offshore windprojecten in binnen en buitenland voor [...]

Michiel Goosens

Michiel is een ervaren project- en contract manager met een aantoonbare ervaring in de infra- en maritieme sector. Hij is bedreven in projectmanagement, contractmanagement, operationeel management, contractonderhandeling, conflictoplossing en inkoopprocessen. Zijn drive is om [...]

Menno Wouda

Als senior contractmanager heeft Menno de adviserende rol bij uitdagende contractvraagstukken en die lost hij met veel plezier op. Van concept tot en met detail, werkend vanuit kwaliteit, kosten en risico’s, vindt hij de [...]

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten. Hij heeft als senior trusted advisor multidisciplinaire ervaring in inkoop- en contractmanagement [...]

Prinses Alexia Windpark

Nuon Wind – Prinses Alexia Windpark Prinses Alexia Windpark bestaat uit 36 windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 122 megawatt. Dat betekent stroom voor 88.000 huishoudens. Het windpark behoort tot een van de grootste [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie!

Neem contact op