Belwind offshore windpark

In september 2009 begon de bouw van het 165 MW offshore windpark Belwind bestaande uit 55 windturbines en 1 offshore high voltage station op de Bligh zandbank, 46 tot 52 kilometer voor de kust van Zeebrugge in België.

Uitdaging in contracteren

Aratis ondersteunde in 2008 en 2009 Econcern tijdens de projectontwikkelingsfase bij het contracteren van het Balance of Plant-contract en het windturbine leverings- en servicecontract. Aratis leverde voor dit project twee contractmanagers die in de lead waren tijdens de contractonderhandelingen van beide contracten.

Belwind is het grootste offshore windpark ooit gebouwd, verder van de kust dan haar voorgangers en in dieper water. Bovendien zou Belwind non-recourse financiering toepassen met zware eisen van potentiële financierders. Het contracteren werd extra uitdagend door deze aspecten. Onze ervaren contractmanagers waren telkens in staat om de verschillende, soms tegenstrijdige, eisen van alle stakeholders in de contracten te verwerken.

Michel Stoelinga
Michel Stoelinga
Michel heeft met zijn internationale ervaring als inkoop- en contractmanager een schat aan kennis en ervaring opgebouwd waarmee hij de beste contractering van projecten bepaalt en begeleidt.
Lees hier meer over Michel
Floris Heijckmann
Floris Heijckmann
Floris heeft ruim 8 jaar ervaring in de offshore windindustrie en heeft diverse leidinggevende rollen vervuld.
Lees hier meer over Floris

Gerelateerde projecten en services bij dit project

Norther offshore windpark

Norther offshore windpark Het offshore windpark Norther is het dichtstbijzijnde offshore windpark in de Belgische offshore wind zone. Norther heeft een capaciteit van 370MW opgewekt door 44 windturbines. [...]

TenneT Offshore NL – Net op Zee

TenneT Offshore NL – Net op Zee Programma Voortvloeiend uit het Energieakkoord heeft de Nederlandse overheid TenneT aangewezen voor het aansluiten van nieuwe offshore windparken. TenneT heeft een programma opgezet om tussen 2019 en [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Wij maken graag tijd voor een nadere kennismaking, want we leren immers van ieder gesprek!

Neem contact op